0
Đánh giá:
Onepunch Man
Average 0 / 5 out of 0
Tên khác:
Onepunch Man; One Punch Man; ONEPUNCH-MAN; Đấm Phát Chết Luôn; Anh Hùng Onepunch
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện
Lượt Xem

77,259,793